Actueel

Maankwartier Bouwvolume

Maankwartier bestaat uit drie onderdelen: Noord, de Plaat en Zuid. Het bouwvolume bedraagt meer dan 90.000 m2 bruto vloeropppervlakte. Dat zijn zeker 18 voetbalvelden!

Pulserend hart

Het treinstation, busstation en de parkeervoorzieningen vormen samen het pulserend hart voor de binnenstad. Deze onderdelen vinden goed herkenbaar een plek in Maankwartier. Het station boven het spoor is even aanwezig aan de noordzijde als aan de zuidzijde van de spoorbundel. De overstap bus-trein wordt op hoge transferkwaliteit gebracht. De bus- en treinreizigers brengen leven op het boven de sporen geprojecteerde plein en worden verleid tot het gebruik van informele routes door Maankwartier. De buitenruimte begeleidt routes, biedt ruimte aan zonnige terrassen, evenementen (markten) en gelegenheid tot verpozen in het groen. Aan de onderscheiden gebouwdelen van Maankwartier zijn de hoofdfuncties kantoor of wonen toegedeeld. In de plinten van de gebouwen bieden zich velerlei functies aan: entrees tot grootschalige detailhandel (12.000 m2 vloeroppervlakte), winkels met een voor Maankwartier typische branchering (2.000 m2 vloeroppervlakte,hotel/horeca (7.500 m2 vloeroppervlakte), kantoren (13.900 m2 vloeroppervlakte), koop- en huurwoningen (99 eenheden)en toegangen tot station of de ondergrondse parkeergarages met 1.175 parkeerplaatsen aan noord- en zuidzijde. En natuurlijk een fietsenstalling met plek voor 800 fietsen.

< Terug naar het overzicht

de kern van rendement