Actueel

Bouw Spoedpost / Geboortecentrum gestart

Bouw Spoedpost / Geboortecentrum gestart

De bouw Spoedpost / Geboortecentrum is gestart
Na de ondertekening van het bouwcontract tussen de Raad van Bestuur van VieCuri en de aannemende partij VOF TBI Ballast Nedam op maandag 11 november, zijn de bouwende partijen van start gegaan met de voorbereidende werkzaamheden voor het realiseren van de Spoedpost en het geboortecentrum.

Om de nieuwbouw goed aan te laten sluiten bij de bestaande Spoedeisende Hulp (SEH), worden eerst een aantal kantoorruimten op de SEH en de gang naar het oude mortuarium gesloopt. De voorbereidingen hiervoor zijn gisteren gestart. Er wordt onder meer de vloerbedekking weggehaald en de verwarming ontkoppeld. De doorgang van de ingang van de SEH naar de gang en de middenstraat blijft gewoon toegankelijk. De sloop aan de buitenzijde vindt plaats op donderdag 5 en vrijdag 6 december. Het gebied aan de buitenzijde wordt dan goed afgeschermd, zodat de slopers hun werk kunnen doen. Alle zorgvuldigheid wordt in acht genomen, immers de overlast naar de IC die daarboven ligt, zal minimaal moeten zijn.

In de week tussen 13 en 18 december zullen er 200 betonnen palen in de grond worden geschroefd. Deze methode, die het minste overlast met zich meebrengt, wordt gebruikt als een variant op het heien. Ter voorbereiding hierop wordt is deze week gestart met de graafwerkzaamheden van een bouwput van 1,40 m. diep. Met meerdere graafmachines zal ruim 2000 kuub grond worden uitgegraven. Dit levert een berg op van zo’n twee tot drie en een halve meter hoogte. Deze grond wordt in een later stadium afgevoerd.

Naar verwachting zullen in de laatste week van dit jaar zo’n twintig bouwketen op het terrein worden geplaatst. Vanuit deze units kan de complexe bouw van de Spoedpost en het geboortecentrum vorm krijgen.

< Terug naar het overzicht

de kern van rendement