Actueel

Plannen Spoedpost VieCuri Venlo definitief

Plannen Spoedpost VieCuri Venlo definitief

Met gepaste trots kunnen wij melden dat wij ons steentje hebben mogen bijdragen aan de planvorming van een uniek concept in Limburg en wellicht ook voor de rest van Nederland.

Op maandag 6 februari hebben ziekenhuis VieCuri McvNL en de huisartsenorganisatie Cohesie namelijk de overeenkomsten ondertekend waarin de intenties voor het realiseren van een gezamenlijke spoedpost formeel worden bekrachtigd. De plannen worden omarmd en ondersteund door de zorgverzekeraars VGZ en CZ alsmede door het Huis voor de Zorg.

Het feit dat een huisartsenpost op een ziekenhuisterrein komt is op zich misschien niet zo uniek. Maar wel het feit dat de huisartsenorganisatie en het ziekenhuis dit breder hebben weten vorm te geven door ook apothekers, de crisisdienst van de GGZ, de tandartsen maar ook de 1e lijns verloskundigen en VieCuri Vitaal te enthousiasmeren om deel te nemen aan deze “Spoedpost”.

De door de overheid en patiëntenorganisaties gevraagde samenwerking tussen de eerste en tweede lijn wordt bij VieCuri Venlo, onder één gezamenlijk dak, op innovatieve wijze vorm gegeven. Dit initiatief is gericht op de cliënt zelf en op cliënt gecentreerde zorg in de regio. De patiëntvriendelijkheid en de snelheid van zorgverlening in de avonduren en in het weekend worden ontzettend verhoogd.

De nieuwe spoedpost wordt gesitueerd direct grenzend aan de Spoedeisende Hulp van Viecuri (SEH). Hiermee wordt één gezamenlijk loket gerealiseerd waar patiënten met hun acute hulpvragen terecht kunnen. De zogenaamde spoedpost heeft een ruimtebehoefte van
±2.400 m2 BVO, welke nagenoeg op één bouwlaag naast de reeds bestaande SEH van het ziekenhuis zal worden gerealiseerd. De huisartsenorganisatie “Cohesie” en VieCuri zijn in deze voor langere termijn een huurovereenkomst aangegaan.

Buiten de Spoedpost zal ook onder dit dak van het “solitaire” gebouw voor Viecuri het zogenaamde Geboortecentrum alsmede de verpleegafdeling Obstetrie worden gehuisvest op ± 3.000 m2 BVO.
De totale investering van dit initiatief bedraagt circa € 13 mio.

Wij als PROCESS zijn natuurlijk apetrots dat wij aan de totstandkoming van dit unieke initiatief hebben mogen meewerken en dat wij dit als regisseur van het ontwerpteam verder mogen vormgeven. Buiten hetgeen opdrachtgevers natuurlijk van ons mogen verwachten op projectmanagement gebied, namelijk het binnen de kaders vormgeven van hun huisvestingsvraagstuk, zijn we bij dit initiatief toch weer een stap verder moet gaan. Partijen die “gedwongen” worden om samen te werken hebben we dichter bij elkaar weten te brengen met respect voor elkaars positie en elkaars belangen. De zoektocht naar financiële oplossingen met een verantwoord risicoprofiel zijn we aangegaan en zijn vervolgens op innovatieve wijze vormgegeven.

Uiteraard een uitdaging die we graag tot ons hebben genomen en waarmee we weer hebben aangegeven dat wij kansen zien en deze benutten. Dat we denken in oplossingen en niet in onmogelijkheden.

Op bijgaande foto ziet u hoe het project als het ware op handen wordt gedragen door de projectleiders van VieCuri en huisartsenorganisatie Cohesie.

< Terug naar het overzicht

de kern van rendement