• Sophianum
  • Sophianum
  • Sophianum
  • Sophianum

Huisvestingsaanpassingen Sophianum College te Nijswiller

Opdrachtgever: Stichting LVO/Gemeente Gulpen-Wittem


Het project houdt een aantal huisvestingsaanpassingen in die het gebouw geschikt moeten maken om de periode tot +/- 2012 / 2015 te overbruggen, terwijl voldaan wordt aan de gewenste huisvestingskwaliteit. Tot deze aanpassingen behoren het realiseren van de afdeling Administratie en Handel, het verruimen van de personeelsruimte, het samenvoegen van afdelingen Metaal en Electro, het creƫren van een leerplein met ICT- en NASK lokaal, het aanpassen van de afdeling LWOO, het realiseren van een instructielokaal voor Bouwkunde en het opwaarderen diverse toiletruimtes.

De uitdaging is om de werkzaamheden binnen de krappe budgettaire randvoorwaarden en binnen een kort tijdsbestek mogelijk te maken, waarbij in acht genomen is dat het reguliere onderwijsproces zo min mogelijk wordt verstoord.
Om dit proces inhoudelijk goed te kunnen coƶrdineren behoren het opstellen van een gedetailleerde planning per fase, kosten- en kwaliteitsbewaking tot de kerntaken van PROCESS.
Er vindt wekelijks overleg plaats met docenten en uitvoerende partijen om de aanpassingen dusdanig uitgevoerd te krijgen, zodat de lesruimtes zo optimaal mogelijk in gebruik genomen kunnen worden door de desbetreffende onderwijsmodules.


< Terug
de kern van rendement