• Stella Maris College te Valklenburg a/d Geul
  • Stella Maris College te Valklenburg a/d Geul
  • Stella Maris College te Valkenburg a/d Geul
  • Stella Maris College te Valkenburg a/d Geul
  • Stella Maris College te Valkenburg a/d Geul
  • Stella Maris College te Valkenburg a/d Geul

Verbouwing Stella Maris College te Valkenburg a/d Geul

Opdrachtgever: Stichting LVO/Gemeente Valkenburg a/d Geul


Verbouwing en uitbreiding (inclusief renovatie) van het huidige Stella Maris College te Valkenburg aan de Geul op basis van integraal projectmanagement, inclusief huisvesting muziekschool Kumulus. Op basis van de haalbaarheidsstudie brede school “Campus Polfermolen” te Valkenburg a/d Geul, is de conclusie getrokken dat een spoedige nieuwbouw niet wenselijk wordt geacht gezien de sterk wijzigende leerlingenaantallen in de toekomst. Er is dan ook bewust voor gekozen om het huidige Stella Maris College samen met muziekschool Kumulus voor de komende 10 jaar op de huidige locatie te huisvesten. Hiervoor heeft PROCESS de opdracht gekregen voor integraal projectmanagement (incl. ontwerp c.q. adviseurs) en dit project is tot grote tevredenheid van opdrachtgevers doorlopen.
Bruto vloeroppervlak: 5400m² BVO
Leerlingenaantallen: ± 425


< Terug
de kern van rendement