• Rentex
  • Rentex
  • Rentex

Uitbreiding bestaande fabriek Rentex Business Park Stein

Opdrachtgever: Rentex Awé BV


Het uitbreiden en gedeeltelijk intern verbouwen van Nedlin te Stein. Het project is opgedeeld in 3 fasen, te weten:

Binnen het bestaande gebouw wordt er o.a. een sorteerkelder gerealiseerd en de bestaande kantoren op de verdieping worden gedeeltelijk verbouwd. Process is gevraagd om vanaf de DO-fase het projectmanagement over te nemen van het project en heeft een aanbesteding georganiseerd. De uitvoering van het project is afgerond en de oplevering heeft plaatsgevonden in week 37 van 2011.

Daarnaast heeft er in 2013 – 2014 nog een uitbreiding plaatsgevonden van de productiehal. Ook hierbij heeft Process het integraal projectmanagement voor haar rekening genomen. Deze uitbreiding is in 2014 afgerond en de bijbehorende infrawerkzaamheden in 2015.


< Terug
de kern van rendement