• Woon-zorgcentrum De Beyart
  • Woon-zorgcentrum De Beyart
  • Woon-zorgcentrum De Beyart
  • Woon-zorgcentrum De Beyart
  • Woon-zorgcentrum De Beyart

Studie Woon-Zorgcentrum “de Beyart” te Maastricht

Opdrachtgever: Stichting Woon-Zorgcentrum “de Beyart


Woonzorgcentrum De Beyart in Maastricht is gehuisvest in een kloostergebouw(oorspronkelijk klooster van de broeders FIC) gelegen in een prachtige parkachtige omgeving in het centrum van Maastricht, op ±300 meter van het Vrijthof. Het centrum verleent onderdak en zorg aan ±160 bewoners, waarvan het overgrote deel bestaat uit zusters en priesters. Het overige deel van leken zal in de toekomst steeds groter worden. Gezien de hierdoor wijzigende huisvestings en zorgvraag is al sinds 2008 een aanvang gemaakt met het opstellen van een huisvestingsvisie en het hieruit volgend huisvestingsplan voor de toekomst. In het hiervoor in het leven gekomen planteam neemt PROCESS de aspecten kosten en management voor haar rekening met een belangrijke inbreng vanuit haar zorgkennis. Er wordt momenteel een lange termijn huisvestingsplan uitgewerkt op basis van diverse studies t.a.v. zorg en huisvesting. Belangrijk aspect hierbij is om de sterkten van de locatie volledig te benutten, om zo het rendement van het zorgcentrum te verbeteren en de levensvatbaarheid op de langere termijn veilig te stellen.


< Terug
de kern van rendement