• Campus Polfermolen
  • Campus Polfermolen

Bredeschool “Campus Polfermolen” te Valkenburg

Opdrachtgever: Gemeente Valkenburg a/d Geul


Voor de ontwikkeling van de Bredeschool “Campus Polfermolen” te Valkenburg a/d Geul is Process benaderd om een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren, dat gericht is op een win / win situatie betreffende de nieuwbouwmogelijkheden voor het Stella Maris College, in combinatie met het bestaande Polfermolencomplex bestaande uit o.a. zwembad, sporthal, multifunctionele zaal, horecavoorzieningen, fitness centrum en het hieraan koppelen van een VMBO-school, basisschool, muziekschool en bibliotheek.

PROCESS heeft drie locaties met elk drie varianten onderzocht. Om inzicht te verschaffen over de mogelijke realisatie van een Bredeschool, is binnen de kaders kosten/tijd/fasering gekeken naar de functionaliteit, het ruimtelijk- zowel als het exploitatie aspect, bouwheerschap, risicoafdekking, juridisch eigenaarschap en het (eventueel) gemeenschappelijk gebruik van ruimtes.

Vooral op het gemeenschappelijk benutten van voorzieningen en het hiermee reduceren van oppervlakte en kosten is flink ingezoomd. De diverse varianten zijn uitgewerkt en met elkaar vergeleken e.e.a. in nauw overleg met gemeente, besturen en gebruikers.


< Terug
de kern van rendement