• Kringloop Zuid
  • Kringloop Zuid
  • Kringloop Zuid
  • Kringloop Zuid

Kringloop Zuid

Opdrachtgever: Stichting Werkplaats Maastricht


Kringloop Zuid was gevestigd aan de Adbissenweg 1 te Limmel, Maastricht.
Dit sterk verouderde pand werd gehuurd van de Gemeente Maastricht en diende op korte termijn verlaten te worden vanwege het feit dat het grondgebied aldaar gesaneerd diende te worden.

Deze situatie noopte Kringloop Zuid ertoe dat men serieus over nieuwbouw elders moest gaan nadenken. Uiteindelijk is er aan de Stoommolen Randwijck Zuid een terrein verworven waarop men het initiatiefplan is gaan realiseren.

Het unieke aan het geheel is dat Kringloop Zuid ons de integrale projectmanagementopdracht heeft gegeven voor deze nieuwbouw, met als doelstelling dat het hele ontwerp aan een zogenaamd Cradle 2 Cradle oftewel Superuse principe diende te voldoen.

Kringloop Zuid wou namelijk hetgeen ze zelf ook in hun bedrijfsvoering tot uiting brengen “producten een 2e kans bieden” ook terugvinden in hun nieuwe huisvesting.

Zo zijn de staalconstructie, gevelbekledingen, gevelkozijnen en dergelijke grotendeels gerealiseerd door producten te hergebruiken welke uit sloopprojecten en dergelijke geoogst konden worden. Uiteraard dienden deze materialen wel te voldoen aan de gewenste en vereiste kwaliteitsnormen. Welstand- en bouwvergunningstechnisch derhalve een ontzettende uitdaging, daar je nimmer op voorhand weet welke materialen geoogst kunnen worden terwijl wel formeel alle vergunningen hieraan ten grondslag dienen te liggen.

Een unieke uitdaging voor ons kantoor in navolging op het project Kindervallei, waar we wederom al onze kennis, kunde, flexibiliteit en inventiviteit hebben mogen tonen. Een unieke kans voor ons allemaal!
Het pand is inmiddels succesvol opgeleverd en in gebruik genomen.


< Terug
de kern van rendement