• Bredeschool Wijlre
  • Bredeschool Wijlre
  • Brede Basisschool
  • Brede Basisschool
  • Brede Basisschool
  • Bredeschool Wijlre
  • Bredeschool Wijlre

Brede basisschool te Wijlre

Opdrachtgever: Gemeente Gulpen-Wittem


Nieuwbouw brede basisschool “Op de tien Bunder” te Wijlre.

Ook in de kleinere kernen van de Gemeente Gulpen-Wittem dringen de consequenties van de vergrijzing hard door. De huidige basisschool “Op de tien Bunder” in de kern Wijlre merkt dat de leerlingaantallen al aardig teruglopen en ook in de toekomst nog verder zullen teruglopen. Het huidige schoolgebouw is dus niet alleen technisch verouderd ook ruimtelijk is het te groot geworden voor het huidige en toekomstige leerlingenbestand. Daarmee lopen ook de exploitatiekosten te hoog op. Process is geselecteerd om leiding te geven aan het nieuwbouwtraject dat door de Gemeente Gulpen-Wittem is geïnitieerd met als doel een nieuwe 6-klassige basisschool, peuterspeelzaal, BSO en multifunctionele gymzaal. Met het ontwerpteam DMV Architecten, K+ en Brekelmans, samen met de gebruikers en schoolbestuur SKO Heuvelland is de afgelopen maanden een ontwerp ontstaan dat de komende 40 jaar het basisonderwijs in Wijlre prima kan huisvesten incl. voorzieningen voor verenigingen e.d. Het ontwerp kenmerkt zich door zijn groene uitstraling en duurzame voorzieningen, zoals groene daken en een zeer flexibele indeling, waarbij partijen optimaal gebruikmaken van de aanwezige ruimten. Het ontwerp is op een creatieve manier ingebed in de locatie die zich kenmerkt door een talud met een hoogteverschil van ± 4,5 m¹. De gymzaal is daarom gedeeltelijk onder de grond gesitueerd. De start bouw stond gepland voor bouwvak 2012 en de ingebruikname in het nieuwe schooljaar 2013/2014. Het project is tot grote tevredenheid van opdrachtgevers opgeleverd d.d. 01.07.2013.


< Terug
de kern van rendement