• Verbouwing Bonnefanten College Maastricht
  • Verbouwing Bonnefanten College

Ver/nieuwbouw Bonnefanten College Maastricht

Opdrachtgever: Stichting LVO


Opdrachtgever Stichting LVO wil het overgrote deel van de leerlingen van de af te stoten locatie Tongerseweg (Havo / VWO) huisvesten in de bestaande VMBO locatie aan de Eenhoornsingel te Maastricht. Hiervoor moeten de nodige bouwkundige en onderwijskundige aan- en inpassingen verricht worden.

Process is eindverantwoordelijke voor de turn-key / design & build opgave. Onder de regie en verantwoording van Process zijn de overeengekomen kaders uitgewerkt en gerealiseerd voor een vaste prijs (ontwerp en uitvoering).

Process is op haar beurt de verplichtingen aangegaan met de noodzakelijk in te schakelen adviseurs alsmede de uitvoerende partijen (bouwkundig aannemer en installateurs).

Dit alles (vanaf initiatieffase t/m oplevering en nazorg)is gerealiseerd tot grote tevredenheid van opdrachtgever Stichting LVO.

Bouwperiode incl. nazorg:
mei 2014 – eind december 2014


< Terug
de kern van rendement