• Gezondheidscentrum Maasbree
  • Begane grond
  • 1e verdieping
  • verbouwing 1
  • verbouwing 2

Gezondheidscentrum Maasbree

Opdrachtgever: Huisartsenpraktijk Maasbree, Apotheek Maasbree, Fysiomotion


2012:
Mede door de ontwikkelingen in de kern Maasbree (gemeente Peel en Maas), waarbij in de vorm van het centrumplan herstructurering van de gebouwde omgeving plaatsvindt en gezien het feit dat de huidige huisvestingen van zowel huisartsen als apotheek en fysiotherapeuten niet meer volledig voldoen aan het alsmaar groeiende takenpakket van de 1e lijns zorg, willen deze partijen (initiatiefnemers) graag kijken naar de toekomst van de 1e lijns gezondheidszorg in Maasbree. Hierbij wordt gedacht aan de ontwikkeling van een nieuw integraal gezondheidscentrum in Maasbree. Een aantal initiatiefnemers hebben zich hiertoe aaneengesloten in de “initiatiefgroep gezondheidscentrum Maasbree”. Deze initiatiefgroep onderzoekt de mogelijkheden rondom samenwerking van partijen in de 1e lijns gezondheidszorg in Maasbree. Primair richt men zich hierbij op de realisatie van een nieuw gezondheidscentrum. Om op een professionele en efficiënte wijze dit proces te laten plaatsvinden is ondersteuning gevraagd aan Process-bbfm.

2013 – 2015:
Er volgt een zeer intensief traject waarbij het programma van eisen wordt opgesteld. Na een uitgebreide locatie-studie waarbij uiteindelijk een voorkeurslocatie voor nieuwbouw niet mogelijk bleek, blijkt de meest geschikte locatie voor het gezondheidscentrum “Trefcentrum D’n Adelaer”, gelegen Achter de Hoven 4 te Maasbree. In samenwerking met de gemeente is er een haalbaarheidsonderzoek verricht om te zien of het programma van eisen van het gezondheidscentrum past in het trefcentrum. Dit blijkt te kunnen in een ver/nieuwbouw variant. Hierbij wordt het trefcentrum “losgeknipt” van de sporthal zodat er twee aparte gebouwen ontstaan. Vervolgens moet het trefcentrum helemaal gestript worden en een nieuwe indeling krijgen (verbouw). Daarnaast zal er een stukje nieuwbouw moeten plaatsvinden om het gebouw enerzijds geschikt te maken voor de functie die het krijgt, maar ook om het een mooiere uitstraling te geven.

Process-bbfm krijgt opdracht voor het integrale projectmanagement, waarbij inbegrepen de integrale planontwikkeling en realisatiebegeleiding voor het bovenstaand omschreven initiatief.

2016:
Het definitieve ontwerp van het gebouw en de directe omgeving in relatie tot de openbare ruimte en parkeren, wordt vastgesteld. De procedure om te komen tot de wijziging van het bestemmingsplan verloopt voorspoedig en inmiddels is de aannemer van de gemeente gestart met het splitsen van de sporthal en het trefcentrum. In eerste instantie zullen de gebouwen nu fysiek gescheiden worden.

2017:
De ver/nieuwbouw door Bouwbedrijf Willems is voorspoedig verlopen. Het Gezondheidscentrum is d.d. 29.08.2017 opgeleverd en in gebruik genomen.


< Terug
de kern van rendement