• VieCuri MCvNL te Venray
  • VieCuri MCvNL te Venray
  • VieCuri MCvNL te Venray
  • VieCuri MCvNL te Venray
  • VieCuri MCvNL te Venray

VieCuri Medisch Centrum voor Noord-Limburg te Venray

Opdrachtgever: VieCuri MCvNL te Venray


Toegevoegde waarde en diensten:
Al de afgelopen 20 jaar is PROCESS (pro-bouwadviseurs tot 2005) de vaste huisvestingsadviseur voor het ziekenhuis in Venray. Hierbij zijn diversen projecten nieuwbouw en verbouw begeleid, ontworpen en gerealiseerd. (van A tot Z).
Momenteel zijn wij doende met de gefaseerde nieuwbouw van het ziekenhuis op de huidige locatie. Hieraan ligt een masterplan ten grondslag dat volledig door PROCESS is ontwikkeld en dat volledig is toegesneden op de locatie, flexibiliteit, rendement, kostenbeheersing en differentiatie, In ontwikkeling- en gebruiksmogelijkheden. Hierbij kunnen de huisvestingsbehoeften die door de marktwerking in de zorg steeds veranderen, in kosten, aard, omvang en tijd worden aangepast en bijgestuurd. Dat PROCESS al zo lang voor deze organisatie actief is heeft alles te maken met onze visie, namelijk dat huisvestingen voor dit soort organisaties met een grote dynamiek ondersteunend dienen te zijn aan het primaire proces.

Huisvesting dient bij te dragen aan het rendement van het primaire proces. Hier is PROCESS gewend om te werken met businesscases en mee te denken in de haalbaarheid ervan, door het aandragen van procedures, werkwijzen en bouwsystematieken die de haalbaarheid vergroten.


< Terug
de kern van rendement